Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
9

I C 472/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Żyrardowie

Data orzeczenia: 2017-02-27

Data publikacji: 2017-03-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Proces o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nie może zastępować innych spraw cywilnych. Wykluczone jest badanie w takim procesie przesłanek stron postępowania do dziedziczenia gospodarstwa rolnego i zastępowanie w tym zakresie sądu spadku.
Sygn. akt: I C 472/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Żyrardowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Karolczyk Protokolant: Beata Błaszkiewicz po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2017 r. w Żyrardowie na rozprawie sprawy z powództwa A. M. , R. M. , B. S. , K. E. , H. D. przeciwko Skarbowi Państwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym 1 oddala powództwo, 2 oddala wniosek pozwanego o zasądzen
Czytaj więcej»

I C 852/14

postanowienie

Sąd Rejonowy w Żyrardowie

Data orzeczenia: 2015-06-25

Data publikacji: 2015-09-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: art. 248 § 1 kpc jest przepisem szczególnym w stosunku do wszelkich przepisów regulujących tajemnice prawnie chronione i stanowi samodzielną podstawę prawną do żądania dokumentów i informacji zawierających także dane prawnie chronione
Sygn. akt: I C 852/14 POSTANOWIENIE Dnia 25 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Żyrardowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Karolczyk Protokolant: Aneta Polańska po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2015 r. w Żyrardowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) z siedzibą w K. przeciwko M. K. o zapłatę w przedmiocie nałożenia grzywny na osobę trzecią postanawia: na podstawie art. 251 kpc skazać (...) w W. na grzywnę w kwocie 5000 (pięć tysięcy) złotych za nieuzasadnioną od
Czytaj więcej»

I C 472/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Żyrardowie

Data orzeczenia: 2017-03-07

Data publikacji: 2017-03-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 472/16 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 28 kwietnia 2016 r. powodowie wnieśli o uzgodnienie treści księgi wieczystej numer (...) z rzeczywistym stanem prawnym poprzez nakazanie wpisania w dziale II ww. księgi wieczystej powodów jako właścicieli w udziałach po 1/5 części w miejsce Skarbu Państwa. W odpowiedzi na pozew Skarb Państwa wniósł o oddalenie pozwu wskazując, że powodowie nie wykazali swojego prawa. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Właścicielem nieruchomości oznaczonej obec
Czytaj więcej»

IV P 56/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Żyrardowie

Data orzeczenia: 2015-11-17

Data publikacji: 2015-12-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 56/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 02 kwietnia 2015r. /data nadania w polskim urzędzie pocztowym/ skierowanym przeciwko Przedsiębiorstwu (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ż. powód S. S. , reprezentowany przez radcę prawnego z wyboru, odwołał się od wypowiedzenia mu umowy o pracę przez pozwanego. Wnosił o zasądzenie odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę w kwocie 33.000 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia po
Czytaj więcej»

I C 852/14

zarządzenie

Sąd Rejonowy w Żyrardowie

Data orzeczenia: 2015-09-14

Data publikacji: 2015-09-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 852/14 Uzasadnienie postanowienia z dnia 25.06.2015 r. W przedmiotowej sprawie pozwany M. K. wniósł o oddalenie powództwa wskazując, że podpis abonenta na umowie (...) z dnia 21.04.2011r. w związku z zawarciem której powód ( (...) w K. ) żąda zapłaty, nie został złożony przez niego. Wobec powyższego twierdzenia Sąd zwrócił się dwukrotnie (k.146, k.161) do operatora telekomunikacyjnego będącego stroną ww. umowy tj. (...) Sp. z o.o. w W. o złożenie jej oryginału, albowiem powód będą
Czytaj więcej»

I Ns 584/12

zarządzenie

Sąd Rejonowy w Żyrardowie

Data orzeczenia: 2018-11-22

Data publikacji: 2018-11-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: opłata od skargi na orzeczenie referendarza sadowego w przedmiocie wyliczenia kosztów procesu wynosi zgodnie z trescia art. 25 ust. 2 ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych, tyle ile opłata od wniosku o wydanie orzeczenia w sprawie, nie więcej jednak niż 100 złotych
Sygn. akt I Ns 584/12 Uzasadnienie zarządzenia z dnia 5 listopada 2018 r. Postanowieniem końcowym Sąd ustalił sposób ponoszenia przez uczestników kosztów postępowania pozostawiając ich wyliczenie referendarzowi sądowemu. Referendarz wydał postanowienie w tym przedmiocie. Na powyższe postanowienie skargę złożył pełnomocnik uczestnika uiszczając opłatę w kwocie 30 zł. Zarządzeniem z dnia 5 listopada 2018 r. ustalono wysokość opłaty na 100 zł i wezwano pełnomocnika uczestnika do jej uzupełnienia. K
Czytaj więcej»

IV P 1/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Żyrardowie

Data orzeczenia: 2015-11-17

Data publikacji: 2015-12-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 1/15 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 29 grudnia 2014r. skierowanym przeciwko Z. S. – właścicielowi przedsiębiorstwa (...) w J. powód D. S. (1) reprezentowany przez adwokata z wyboru domagał się zasądzenia kwoty 25.000 złotych z tytułu zaległych świadczeń pracowniczych – ryczałtów za nie zapewnienie powodowi bezpłatnego noclegu podczas podróży służbowych, jakie powód odbył pracując u pozwanego w okresie od 23 lutego 2013r. do 11 lipca 2014r. wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 16 grud
Czytaj więcej»

IV P 56/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Żyrardowie

Data orzeczenia: 2015-10-08

Data publikacji: 2015-12-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV P 56/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 października 2015r. Sąd Rejonowy w Żyrardowie w Wydziale IV Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Dariusz Mikucki Ławnicy: M. O. , W. W. Protokolant: Konrad Grzejszczak po rozpoznaniu w dniu 28 września 2015r. w Ż. na rozprawie sprawy z powództwa S. S. przeciwko Przedsiębiorstwu (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ż. o odszkodowanie orzeka: 1 zasądza od pozwanego Przedsiębiorstwa (...) Spółki z ogranicz
Czytaj więcej»

IV P 1/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Żyrardowie

Data orzeczenia: 2015-10-27

Data publikacji: 2015-12-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 1/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 października 2015r. Sąd Rejonowy w Żyrardowie w Wydziale IV Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Dariusz Mikucki Protokolant: Angelika Sosnowska po rozpoznaniu w dniu 14 października 2015r. w Ż. na rozprawie sprawy z powództwa D. S. przeciwko Z. S. – właścicielowi przedsiębiorstwa Firma (...) w J. o diety, ryczałty za noclegi, zwrot kosztów przejazdów i wydatków z podróży służbowych orzeka: 1 zasądza od pozwanego Z. S. na rze
Czytaj więcej»